„Inzerát" (2022) Chemické listy, 116(3), s. 196. Dostupné z: http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4026 (Viděno: 21 červen 2024).