Holý, P. (2022) „O českých názvech prvků a jejich značkách", Chemické listy, 116(4), s. 242–253. doi: 10.54779/chl20220242.