Holý, P. (2022) „Česko má nový surovinový poklad", Chemické listy, 116(4), s. 257–258. doi: 10.54779/chl20220257.