Mittnerová, A. (2022) „Mezinárodní mobility vědecko-výzkumných pracovníků, nové podpůrné nástroje na VŠCHT Praha", Chemické listy, 116(4), s. 259–261. doi: 10.54779/chl20220259.