„Inzerát" (2022) Chemické listy, 116(4), s. 282. Dostupné z: http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4047 (Viděno: 29 květen 2023).