Jarošová, A., Čorňák, Štefan, Kučera, M. a Jandlová, M. (2022) „Změny koncentrace esterů kyseliny ftalové v plastových materiálech vozidla v průběhu používání", Chemické listy, 116(8), s. 509–512. doi: 10.54779/chl20220509.