Gerhardtová, I., Sokol, J., Maliarová, M., Martinka, N. a Jankech, T. (2022) „Stanovenie biogénnych amínov vo vzorkách potravín a nápojov", Chemické listy, 116(9), s. 528–535. doi: 10.54779/chl20220528.