Novák, M. (2022) „Stručný nástin vývoje chemického názvosloví", Chemické listy, 116(10), s. 617–625. doi: 10.54779/chl20220617.