„Inzerát" (2022) Chemické listy, 116(10), s. 657. Dostupné z: http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4142 (Viděno: 28 květen 2023).