Hamalová, K. a Kolská, Z. (2022) „Membrány se smíšenou matricí pro záchyt oxidu uhličitého", Chemické listy, 116(11), s. 672–680. doi: 10.54779/chl20220672.