„Inzerát" (2022) Chemické listy, 116(11), s. 714. Dostupné z: http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/4159 (Viděno: 30 květen 2023).