Hagarová, I. a Nemček, L. (2023) „Detailnejší pohľad na extrakčné postupy vhodné na separáciu nanočastíc zlata z environmentálnych vôd", Chemické listy, 117(3), s. 138–146. doi: 10.54779/chl20230138.