Čáková, D., Jelenová, N. a Viktorová, J. (2023) „Využití reportérových testů při sledování buněčného stresu a toxicity", Chemické listy, 117(8), s. 487–494. doi: 10.54779/chl20230487.