[1]
I. Brabcová, D. Šatínský, a P. Solich, „HPLC stanovení noradrenalinu v infuzních roztocích", Chem. Listy, roč. 105, č. 11, s. 864–868, lis. 2011.