[1]
F. Novák a R. Hrabal, „Kvantitativní 13C NMR spektroskopie huminových látek", Chem. Listy, roč. 105, č. 10, s. 752–760, říj. 2011.