[1]
M. Jarošová, P. Sulovský, a D. Milde, „Současný stav a perspektivy spojení laserové ablace s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem v geochemii", Chem. Listy, roč. 110, č. 11, s. 769–778, lis. 2016.