[1]
J. Petrů a P. Zámostný, „Uhlovodíková frakce C4 jako surovina pro ethylenovou pyrolýzu", Chem. Listy, roč. 110, č. 4, s. 239–248, dub. 2016.