[1]
V. Quaiserova, J. Zima, a J. Barek, „HPLC Separation of Genotoxic Derivatives of Naphthalene", Chem. Listy, roč. 94, č. 11, pro. 2000.