[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 112, č. 12, s. 870, pro. 2018.