[1]
M. Holická, J. Vysloužil, K. Kubová, J. Muselík, a D. Vetchý, „Syntetické biodegradovatelné polymery pro parenterální aplikaci léčiv", Chem. Listy, roč. 113, č. 6, s. 364–372, čer. 2019.