[1]
I. Ďurovcová, J. Špačková, Ľ. Holubová, S. Kyzek, E. Gálová, a A. Ševčovičová, „Ohrozuje environmentálny polutant bisfenol a zdravie človeka?", Chem. Listy, roč. 114, č. 4, s. 265–270, dub. 2020.