[1]
P. A. Skřehot, J. Marek, a V. Ptáčková, „Nové legislativní změny týkající se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi", Chem. Listy, roč. 115, č. 3, s. 158–160, bře. 2021.