[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 115, č. 6, s. 333, čer. 2021.