[1]
K. Nesměrák a R. Chalupa, „Dvě vrbnovské transmutace z počátku 18. století a jejich vztah k Univerzitě Karlově, překlad a analýza dobové zprávy", Chem. Listy, roč. 115, č. 7, s. 347–355, čvc. 2021.