[1]
M. Staf a B. Miklová, „Fluidní aparatura pro vysokoteplotní sorpci oxidu uhličitého", Chem. Listy, roč. 115, č. 8, s. 441–446, srp. 2021.