[1]
K. Štafurová, J. Gajdár, J. Barek, a J. Fischer, „Stanovenie kadmia pomocou striebornej amalgámovej filmovej elektródy obnoviteľnej mechanizmom klikacieho pera", Chem. Listy, roč. 115, č. 10, s. 530–533, říj. 2021.