[1]
„Obsah čísla a tiráž", Chem. Listy, roč. 115, č. 12, s. 687–688, pro. 2021.