[1]
P. Čiháková, J. Zuzáková, a J. Říhová Ambrožová, „Využití nanočástic stříbra při úpravě, čištění a recyklaci vod", Chem. Listy, roč. 116, č. 2, s. 119–128, úno. 2022.