[1]
A. Vokál, „Chemické aspekty bezpečnosti hlubinného úložiště", Chem. Listy, roč. 116, č. 8, s. 501–508, srp. 2022.