[1]
A. Jarošová, Štefan Čorňák, M. Kučera, a M. Jandlová, „Změny koncentrace esterů kyseliny ftalové v plastových materiálech vozidla v průběhu používání", Chem. Listy, roč. 116, č. 8, s. 509–512, srp. 2022.