[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 116, č. 8, s. 513, srp. 2022.