[1]
I. Gerhardtová, J. Sokol, M. Maliarová, N. Martinka, a T. Jankech, „Stanovenie biogénnych amínov vo vzorkách potravín a nápojov", Chem. Listy, roč. 116, č. 9, s. 528–535, zář. 2022.