[1]
K. Hamalová a Z. Kolská, „Membrány se smíšenou matricí pro záchyt oxidu uhličitého", Chem. Listy, roč. 116, č. 11, s. 672–680, lis. 2022.