[1]
I. Hagarová a L. Nemček, „Detailnejší pohľad na extrakčné postupy vhodné na separáciu nanočastíc zlata z environmentálnych vôd", Chem. Listy, roč. 117, č. 3, s. 138–146, bře. 2023.