[1]
D. Čáková, N. Jelenová, a J. Viktorová, „Využití reportérových testů při sledování buněčného stresu a toxicity", Chem. Listy, roč. 117, č. 8, s. 487–494, srp. 2023.