[1]
K. Borská, M. Danko, a J. Mosnáček, „Fotodegradácia a fotochemické sieťovanie polylaktidu", Chem. Listy, roč. 108, č. 11, s. 1030–1039, lis. 2014.