[1]
V. Berková, L. Štěpánková, P. Čičmanec, L. Frejlichová, a M. Berka, „Metodika pro stanovení celkového množství fenolických látek, flavonoidů a antioxidační kapacity rostlinných vzorků pomocí kombinované extrakce", Chem. Listy, roč. 117, č. 11, s. 701–707, lis. 2023.