[1]
V. Horváthová, F. Gago, L. Cíbiková, a E. Šturdík, „Charakterizácia bočných produktov v procese simultánnej sacharifikácie a fermentácie vybraných pšeničných odrôd", Chem. Listy, roč. 108, č. 2, s. 163–166, úno. 2014.