[1]
S. Krejčová, B. Doušová, a R. Kadlecová, „Studium kontaminace zdrojů pitné vody selenem v obci Suchomasty (CHKO Český kras)", Chem. Listy, roč. 107, č. 3, s. 219–222, bře. 2013.