[1]
J. Švajlenka, M. Kozlovská, T. Pošiváková, a E. Čonková, „Analýza vnútorného prostredia stavieb", Chem. Listy, roč. 111, č. 6, s. 398–403, čer. 2017.