[1]
H. Lošťáková, M. Jelínková, a V. Vlčková, „Prospěšnost nástrojů integrace výrobců chemických produktů se zákazníky pro posilování vzájemných vztahů", Chem. Listy, roč. 111, č. 6, s. 404–409, čer. 2017.