[1]
L. Dušek, B. Vystrčilová, a L. Novotný, „Oxidovadla na bázi chloru při úpravě odpadních vod nepřímou elektrooxidací", Chem. Listy, roč. 106, č. 11, s. 1054–1060, lis. 2012.