[1]
K. Štěpánková, A. Šimáková, a D. Milde, „Speciace anorganického arsenu v matrici živočišného původu metodami SPE-HG-AAS a HPLC-ICP-MS", Chem. Listy, roč. 106, č. 11, s. 1061–1066, lis. 2012.