[1]
L. Herzogová, B. Doušová, M. Lhotka, V. Machovič, J. Schweigstillová, a D. Koloušek, „Adsorpce toxických oxoaniontů Se na povrchově upravený kaolin", Chem. Listy, roč. 106, č. 8, s. 759–764, srp. 2012.