[1]
M. Kašparová, T. Siatka, V. Klimešová, a J. Dušek, „Vliv syntetického benzylsulfanylpyridinového derivátu na produkci suspenzní kultury Trifolium pratense L"., Chem. Listy, roč. 106, č. 7, s. 660–664, čvc. 2012.