[1]
J. Káňa, J. Chudoba, P. Šimáček, a M. Pospíšil, „Stanovení stopových koncentrací FAME v leteckém petroleji", Chem. Listy, roč. 106, č. 7, s. 665–671, čvc. 2012.