Archivy - strana 3

 • Vol 113 No 3 (2019)

  Samovýroba léčiv

  Chemická legislativa v praxi

  Seskviterpenové laktony

  Vtištěné polymery v chromatografii

   

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (3) 133-188 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 2 (2019)

  Žlučové kyseliny

  Odolnost ochranných oděvů

  Ekotoxicita nanočástic

  Kyselina mléčná jako signální molekula

  Modifikované zeolitové pěny

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (2) 081-132 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 113 No 1 (2019)

  Preisova cena 2018

  Rozpouštědla v restaurátorské praxi

  Rizika mikroplastů

  Nanokompozity v bioinženýrství

  Bulletin

   

   

  Ročník 113

  CHLSAC 113 (1) 001-080 (2019)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 12 (2018)

  Eliminační voltametrie

  Malé nekódující RNA

  Molekulový pohled na vodu

  Alternativní desulfurace paliv

  Porézní nosiče ve farmacii

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (12) 801-872 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 11 (2018)

  Lékové formy vinanu zolpidemu

  Morfologie částic v léčivech

  Porézní polymery v katalýze

  Příprava nanostruktur excimerovým laserem

  Amylasy v medu

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (11) 733-800 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 10 (2018)

  Rudolfu Zahradníkovi k devadesátinám

  Molekuly v elektromagnetickém poli

  Strojové učení v chemii

  Selektivní aktivace vazeb C-H

  Pokročilé kvantově chemické metody

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (10) 633-732 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 9 (2018)

  Změna klimatu a větrná energetika

  Analýza arsenu v potravinách

  Separace a stanovení anorganických nanočástic

  Přízemní ozon

   

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (9) 573-632 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 8 (2018)

  Výročí prof. O. Wichterleho

  Aktuální témata řešená na Ústavu makromolekulární chemie

  Polymery pro biomedicínské aplikace

  Polymery pro baterie, elektronické a optické aplikace

  Polymerní konstrukční materiály 

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (8) 489-572 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 7 (2018)

  Od jedné molekuly k suprastrukturám

  Protinádorové komplexy přechodných kovů

  Moderní využití skvalenu

  Cena Metrohm

  Bulletin 

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (7) 401-488 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 6 (2018)

  Langmuirovy filmy kyseliny poly-ʟ-mléčné

  Geochemie pevných bitumenů

  Dráždivé a fyzicky zneschopňující látky

  Prebiotika v potravinách

   

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (6) 345-400 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 5 (2018)

  Samoskladba polymerů

  Mössbauerova spektrometrie tkání

  Ukládání energie

  Ramanova spektrometrie uměleckých děl

  Modifikace polymerních folií

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (5) 293-344 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 4 (2018)

  Kontrola falšování masných výrobků

  Extracelulární DNA v biofilmech

  Extrakční stanovení jodu

  Integrita dat ve farmacii

  Bulletin

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (4) 205-292 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 3 (2018)

  Český lithiový poklad

  Historie kontaktních čoček

  Mykotoxiny rodu Fusarium

  Nanostruktury zlata pro senzory

  Průmyslové fotobioreaktory

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (3) 141-204 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 2 (2018)

  Chemické inženýrství

  Funkční složky kukuřičného hedvábí

  Detekce povýstřelových zplodin

  Kortikotropin uvolňující hormon

  Polyaspartáty pro nátěrové hmoty

   

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (2) 077-140 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 112 No 1 (2018)

  Nové předsednictvo ČSCH

  Preisova cena 2017

  Léčba schistosomózy

  Polymery po expozici v plazmatu

  Oprava dvouvláknových zlomů DNA

  Bulletin

   

  Ročník 112

  CHLSAC 112 (1) 001-076 (2018)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 12 (2017)

  Perzistentní látky v životním prostředí

  Biodegradace textilních barviv

  Matematické modelování emisí

  Fázové diagramy kokrystalu

   

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (12) 781-836 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 11 (2017)

  Počítačový návrh léčiv

  Chemická databáze

  QSAR

  Molekulové dokování

  Laboratorní informační systémy

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (11) 709-780 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 10 (2017)

  Biomateriály na bázi celulosy

  Texturní analýza ve farmacii

  Petroleomika

  Barevné hodiny

  Bulletin

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (10) 613-708 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 9 (2017)

  Studium životaschopnosti embryí

  Řízení kvality ve farmaceutickém průmyslu

  Živočišné lipoxygenasy

  Sorpční čištění propylenu

   

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (9) 549-612 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 8 (2017)

  Nanostruktury na povrchu polymerů

  Diagnostika nádorů

  31P MR spektroskopie in vivo

  Nátěry s retardéry hoření

   

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (8) 485-548 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 7 (2017)

  Ochrana RNA u prokaryot

  Slovenské názvy prvků

  Elektrochemie biomolekul

  Bulletin

   

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (7) 413-484 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 6 (2017)

  Uhlík v aerosolech

  Spektrometrie huminových látek

  Stanovení stilbenů

  Elektrochemické stanovení imipraminu

   

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (6) 353-412 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 5 (2017)

  Geneticky modifikované rostliny

  Legování a slinování v plazmatu

  Nanočástice v půdách

  Biovolatilizace

   

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (5) 305-352 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 4 (2017)

  Nové psychoaktivní látky

  Vlastnosti semikrystalických polymerů

  Léčivé extrakty

  Bulletin

   

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (4) 233-304 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 111 No 3 (2017)

  Interakce 2-nitrofluorenu s DNA

  Trinderova reakce

  Polymerní iontové kapaliny

  Kvartérní amoniové soli

  Motorová paliva z obnovitelných zdrojů

   

   

  Ročník 111

  CHLSAC 111 (3) 177-232 (2017)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

51-75 z 332