Studijní neúspěšnost na „technikách“

Autoři

  • Z. Bělohlav

Stahování

Publikováno

15.11.2019

Jak citovat

Bělohlav, Z. (2019). Studijní neúspěšnost na „technikách“. Chemické Listy, 113(11), 645. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3485

Číslo

Sekce

Úvodník

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>