Voltametrické stanovení triclosanu pomocí systému jednorázových měrných cel s integrovanou uhlíkovou elektrodou

Autoři

  • M. Libánský Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Univerzitní výzkumné centrum UNCE „Supramolekulární chemie“, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha
  • J. Zima Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Univerzitní výzkumné centrum UNCE „Supramolekulární chemie“, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha
  • J. Barek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Univerzitní výzkumné centrum UNCE „Supramolekulární chemie“, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha
  • H. Dejmková Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Univerzitní výzkumné centrum UNCE „Supramolekulární chemie“, Katedra analytické chemie, UNESCO laboratoř elektrochemie životního prostředí, Praha

Klíčová slova:

diferenční pulzní voltametrie, uhlíková filmová kompozitní elektroda, triclosan, systém elektrochemických cel

Abstrakt

Optimum conditions were found for the determination of Triclosan, an environmental pollutant, by differential pulse voltammetry using a system of two types of new disposable electrochemical cells with integrated carbon composite film electrode. Concentration dependences were measured in a mixture of a buffer of pH 7 and methanol (9:1, V/V). The calculated Triclosan quantification limits were 1.64 and 0.85 µmol dm–3 for carbon-polystyrene (PS) and carbon-polycarbonate (PC) composite electrodes, respectively. The attempt to increase the sensitivity of the determination by adsorptive accumulation of Triclosan was not successful. The method was verified by the determination in a toothpaste using extraction. Concentration of the analyte was determined by the standard addition me­thod. In the case of C-PS electrode, very good repeatability of the measurements was found. In the case of C-PC electrode, lower results and a worse repeatability were observed.

Stahování

Publikováno

15.03.2014

Jak citovat

Libánský, M., Zima, J., Barek, J., & Dejmková, H. (2014). Voltametrické stanovení triclosanu pomocí systému jednorázových měrných cel s integrovanou uhlíkovou elektrodou. Chemické Listy, 108(3), 243–250. Získáno z http://ww-w.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/542

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 > >>