Vol 108 No 11 (2014)

					Náhled Vol 108 No 11 (2014)

Kokrystalizační techniky

Stanovení geneticky modifikovaných organismů

Fotochemie polylaktidu

Heterotrofní louhování

Vhodné disperze polymerů v obalech léčiv

 

 

Ročník 108

CHLSAC 108 (11) 1017-1100 (2014)

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

http://www.chemicke-listy.cz

Publikováno: 15.11.2014

Články